ČESKÉN A SVĚTOVÉ DĚJINY 19. A 20. STOLETÍ

Dějiny 18. a 19. století. Od absolutismu k parlamentarismu.

 Evropské revoluce. 

Změny na přelomu století. 

Rakousko - Uhersko.

První světová válka

Raný, vrcholný a pozdní středověk u nás a v Evropě.

Nejstarší dějiny lidstva, pravěk, vývoj člověka, neolit jako vývojový předěl

Doba kovů.

Staroorientální státy - Egypt, Mezopotámie, Indie a Čína, porovnání.

Starověké Řecko

Starověký Řím