Prezentace ide jazyky

Studijní materiály

Přehled základního učiva o slohu

Materiál obsahuje přehlednou charakteristiku jednotlivých funkčních stylů.

Studijní materiály